Tinneke Beeckman interviewt Alexander Roose

vrijdag 28 oktober om 20u

9789463100175_OHVHoe moet je leven en denken? Rusteloos zocht Michel de Montaigne (1533-1592), door velen beschouwd als de eerste echt moderne mens, naar een antwoord op deze vraag. Alexander Roose beschrijft op meeslepende wijze hoe Montaigne tegenslag en ontgoochelingen overwon, en wat wij van hem kunnen leren.

 

Michel de Montaigne schreef niet voor ons. Hij begon zijn gedachten te noteren om greep te krijgen op zichzelf. Zijn Essays behoren tot de boeiendste filosofische teksten ooit. Montaigne leefde in een tijdperk van wetenschappelijke omwentelingen, godsdienstoorlogen en politieke instabiliteit. Zijn ‘probeersels’ zijn een therapie, een zelfportret en een publieke bekentenis. De gentleman-filosoof dialogeert met filosofen uit de oudheid – stoïcijnen, sceptici, epicuristen – voor wie filosofie altijd meer was dan een theorie. Want moedig en waarachtig leven, dat wil Montaigne.

Alexander Roose © Koen Broos

Alexander Roose
is docent Franse literatuur aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde La Curiosité de Montaigne (Parijs, 2015) en is editor van Great Books, Houden van beroemde boeken, (Academia Press, 2016).

Tinneke Beeckman
is filosofe, columniste bij De Standaard en auteur van Door Spinoza’s lens. Een oefening in levensfilosofie (2012) en van Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting (2015).

 

Lezing Jeroen Olyslaegers in CronopiO

donderdag 15 september om 20u.

In het verleden werd auteur Jeroen Olyslaegers al gekroond tot ‘bastaardzoon van Claus’ en toonde hij in de romans WIJ en WINST de kracht van zijn maatschappijkritische stem.
In WIL past Olyslaegers deze stem toe op een alom bekend onderwerp: de Tweede Wereldoorlog.
In zijn sappige en lyrische taal vertelt hij het verhaal van ene Wilfried Wils, een oude man die vanuit het hedendaagse Antwerpen, waar militairen de burgers beschermen tegen terreur, terugblikt op de gebeurtenissen in de jaren 1940.

©Koen Broos
©Koen Broos
Olyslaegers_Wil_web
Wil

In die jaren ziet de jonge Wilfried zichzelf nog als een dichter in wording, maar in het dagelijkse leven is hij in de eerste plaats hulpagent. De mooie Yvette wordt verliefd op hem en haar broer Lode (eveneens lid van het politiekorps) is een waaghals die zijn nek uitsteekt voor joden. Wilfrieds artistieke mentor, Nijdig Baardje, wil juist alle joden vernietigen. Onbehaaglijk laverend tussen twee werelden, probeert Wilfried te overleven terwijl de jacht op de joden onverminderd verdergaat. Jaren later vertelt hij zijn verhaal aan een van zijn nakomelingen. In de vergelijking tussen toen en nu legt Wilfried een patroon bloot: elke samenleving en elk mens zoeken wanhopig naar middelen om zich te verdedigen en een onbekende angst te bezweren, telkens creëren ze daarbij nieuwe vijanden. En misschien het allerbelangrijkst: ook Wilfried speurt naar een verklaring om zijn dubieuze gedrag op te helderen.

Zowel de sappige Vlaamse stijl als het historisch onderzoek dat Olyslaegers voor het schrijven van deze roman heeft verricht, wekken ontzag. In dit werk verdicht hij zijn maatschappijvisie in een historisch onderwerp en houdt hij de vurige schreeuw die van zijn engagement uitgaat perfect onder controle. In WIL betwist Olyslaegers de breed aangenomen grenzen tussen goed en kwaad en laat het boek ingenieus resoneren met de eenentwintigste eeuw. Het resultaat is een teder, warm én brutaal verhaal, dat de lezer niet los zal laten.

Jeroen Olyslaegers (Mortsel, 1967) schrijft columns, theaterteksten en proza. Met zijn vorige romans WIJ (2009, nominatie voor de Gerard Walschap Literatuurprijs) en WINST (2012) maakte hij een rentree in de Nederlandse letteren.
In 2014 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije Woord voor zijn werk en maatschappelijk engagement en de Edmond Hustinckxprijs voor zijn theateroeuvre. Olyslaegers woont en werkt in Antwerpen.

Alexander Roose interviewt Tinneke Beeckman

woensdag 15 juni om 20u

De uiterst veelzijdige Spinoza (1632-1677) blijft ons inspireren. Wat als je vandaag door Spinoza’s lens naar de wereld zou kijken? Filosofe Tinneke Beeckman toont hoe Spinoza eerder voor ons lijkt te schrijven dan voor zijn tijdgenoten.

Tinneke Beeckman
Foto: Koen Broos
Door Spinoza's lens
Door Spinoza’s lens

Tinneke Beeckman(1976) heeft de afgelopen jaren bekendheid verworven met de stukken die ze schreef voor De Standaard, De Morgen, De Tijd en NRC Handelsblad. Ze geeft ook lezingen over filosofie voor een breder publiek. Vorig jaar verscheen haar boek Macht en onmacht. Voor Door Spinoza’s lens kreeg ze de Liberales-prijs.

 

Artikel in De Morgen van 2 juni

meer info over Tinneke Beeckman

meer info over Alexander Roose

Lezing Alicja Gescinska

Foto: Koen Broos

donderdag 14 april om 20u

Een soort van liefde, de nieuwe roman van Alicja Gescinska vertelt het verhaal van vele soorten liefde: van een moeilijke liefde tussen vader en dochter, en van een onverhoedse liefde tussen een oudere professor en een jonge studente. Lichamelijk, geestelijk, hartstochtelijk of ingehouden, steeds is de liefde ongrijpbaar en ambivalent.

Alicja Gescinska (Warschau, 1981) is een van de meest toonaangevende jonge filosofen van België en Nederland. Haar boek De verovering van de vrijheid (2011) oogstte alom lof. Gescinska schrijft opiniestukken, columns en interviews in het Engels en Nederlands en is lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. In 1988 vluchtte ze met haar familie van communistisch Polen naar België, waar ze aan de universiteit van Gent promoveerde tot doctor in de filosofie. Daarna werkte ze aan Princeton University en sinds 2014 aan Amherst College.